oranje

Goede raad en daad

Ondernemend, persoonlijk en praktisch advies waarin leidend is wat jou beweegt en jouw plannen en ideeën zijn, zowel privé als zakelijk.
Op ontspannen wijze van plan en idee naar daadkracht. De boog kan immers niet altijd gespannen staan. Samen maken we een plan, bepalen we het doel en spannen dan rustig de boog, richten en schieten. Ontspannen daadkracht waarmee de kans om je doel te halen heel groot is.

Bedrijfsvoering en organisatie, meekijken en denken in je bedrijf en organisatie. Begeleiding en advies om de voorgenomen doelstellingen te halen. Of het nu de dagelijkse gang van zaken betreft, het functioneren van de ondernemer, de directie, het managementteam en leidinggevenden, of een reorganisatie, aanboren van nieuwe markten, uitbreiding van activiteiten. Onze persoonlijke, doel- en resultaatgerichte aanpak brengt je verder.

Persoonlijke begeleiding, begeleider en persoonlijke zakelijke partner van jou. Verandering begint bij jezelf. Wie ben je? Wat beweegt je, wat zijn je ambities en wat wil je bereiken privé en zakelijk? De vraag die daarop volgt is: hoe ga je je doel bereiken? En welke hulp heb je daarbij nodig? Jezelf ontwikkelen en daarmee je bedrijf.

Ondernemingsvorm, zit je bedrijf in de juiste ondernemingsvorm of is een andere vorm meer passend voor de fase waarin je bedrijf zich bevindt? Hoe zit het fiscaal en met de aansprakelijkheid? Is je bedrijf in de huidige ondernemingsvorm klaar voor opvolging of verkoop? Persoonlijk, kundig en nuchter advies en betrokken begeleiding bij de uitvoering van het advies. Jouw persoonlijke partner in zaken.

Bedrijfsopvolging, een delicaat proces waarin vele vragen je pad kruisen. Is er een geschikte bedrijfsopvolger? Hoe weet je of iemand geschikt is? Hoe vind je een geschikte opvolger? Hoe opvolging te financieren? Wat zijn fiscale gevolgen en mogelijkheden? Zit je in de juiste ondernemingsvorm? Welke contracten en overeenkomsten zijn nodig? Is opvolging financieel haalbaar voor je opvolger? Wat hou jij financieel over na opvolging? Is dat voldoende voor je oude dag? Moet of wil je betrokken blijven bij het bedrijf? Zo niet, hoe ga je je tijd invullen? Zo maar een paar vragen en er zijn er veel meer.

Sleutel tot een goede bedrijfsopvolging: begin op tijd met voorbereiden, minstens 5 à 6 jaar voor de beoogde datum van bedrijfsopvolging.

Jouw persoonlijke partner in zaken voor duidelijke en ondernemende adviezen en doelgerichte begeleiding.

 

De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant.
Gert Greveling